Van stafafdeling naar business partner

‘IT is de levensader van ieder bedrijf’

Vandaag de dag is IT een onmisbare factor geworden voor ieder bedrijf.

Een bedrijf heeft geen toekomst zonder IT. Veel ondernemers zien het belang van een goede partner in de informatietechnologie pas in op het moment dat het te laat is en de schade al is opgelopen.

Maar waarom is de IT afdeling dan nog steeds een stafafdeling. En tevens waarom neemt de IT afdeling de rol aan van een stafafdeling met de houding “u vraagt en wij draaien”

IT afdeling moet een business partner worden en beter gezegd een business owner rol aannemen die vanuit de strategie van de organisatie gaat aangeven wat het bedrijf nodig heeft aan totale Informatie Voorziening. Wat zal de noodzakelijk informatie architectuur zijn, hoe zal het IT landschap eruit kunnen zien en hoe dienen de applicaties gekoppeld te worden aan de bedrijfsprocessen?

Passie, noodzakelijk voor succes

Als organisatie hebben wij een mooie ervaring opgebouwd in de Retail branche. En wat maakt de Retail branche succesvol, dat is passie. Retail is mensenwerk en mensen worden geraakt door passie. Naast passie sluit authenticiteit ofwel echtheid goed aan op de passie in de organisatie. Geen gekopieerd gedrag maar durf uitgesproken te zijn.

Samenhang en integriteit

Wij stellen Informatie als centraal kloppend hart van de organisatie. Maar daarbij hoort wel een integrale samenhang met de aspecten: Strategie, Cultuur, Technologie en Structuur.

Deze aspecten zijn voor iedere organisatie, hoe groot of klein, relevant. Zonder een structuur, wat voor vorm dan ook, kun je niet functioneren, maar alleen technologie maar niet de cultuur binnen de organisatie om te willen samenwerken, levert ook geen resultaat.

Kortom het gaat om de totale samenhang van de relevante aspecten, deze integraliteit zorgt voor het succes, tenminste als informatie centraal wordt gesteld. Wij hebben hiervoor de visie cirkel bedacht en hanteren deze cirkel in onze business aanpak.

Van transitie naar transformatie

Bij diverse organisatie worden projecten gestuurd op transitie.

Bij diverse organisatie worden projecten gestuurd op transitie. Ofwel het project is klaar als het nieuwe systeem (software, programma, systeem, etc.) is opgeleverd. Echter dan begint pas het echte werk want dan begint de transformatie.

De nieuwe rollen in de organisatie, de nieuwe processen moeten worden geborgd en afscheid moet worden genomen van de oude processen. Pas als die aspecten binnen het project worden meegenomen, maakt de organisatie een feitelijke transformatie door.