Onze diensten

Business modeling.

Rondredeneren van strategie naar beleid naar uitvoering is essentieel om te komen tot het goede business model. Als een van de onderdelen voor Business modelling  maken wij gebruik van het business model canvas om zo de gehele waarde propositie maar ook de daaraan gekoppelde interne bedrijfsvoering te optimaliseren. Bij dit model wordt scherp gefocust op de diverse financiële oogpunten. Hierdoor ontstaat een goed doordacht business model en krijgt u een goed inzicht in het verdienmodel en het rendement van uw bedrijf.

Naast het ondersteunen van de opzet van het juiste business model, is het ook ons doel om hier uit een duidelijk stappenplan te creëren om uw bedrijf te verbeteren.

Business Intelligence

Het belang van informatie is anno 2017, steeds groter geworden. Het beheer van de gegevens op een manier dat dit leidt tot nuttige informatie (en daarmee kennis) is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden dat tevens impact heeft op de inrichting en besturing van een organisatie.

Ieder businessproces levert een grote hoeveelheid aan data op. De mate waarin deze data bruikbare informatie wordt staat tegenwoordig garant voor succes.

Welke data is beschikbaar, wat zijn de informatiesystemen die worden gehanteerd en welke informatiebehoefte heeft het management om de organisatie goed te kunnen besturen, zijn essentiële vragen voor het management van vandaag. Wij helpen u graag om antwoord te geven op deze vragen en zo uw informatie te kunnen analyseren en te verbeteren.

Supply Chain Management

De wereld veranderd in een razend tempo, zeker op het gebied van klanten beleving. De drang naar vandaag besteld gister in huis komt steeds vaker voor.

Nieuwe manieren van ontvangen, opslaan en verzenden maken orderafhandeling en prioriteiten stellen steeds uitdagender. Snelle interpretatie van informatie is daarom cruciaal om effectief en efficiënt te kunnen blijven. Bijvoorbeeld een efficiënt warehousemanagementsysteem zorgt voor realtime informatie uitwisseling met uw klanten en leveranciers en helpt om uw magazijnoperatie te stroomlijnen.

Om mee te kunnen bij deze veranderingen moet de Supply Chain Management perfect worden afgestemd op uw bedrijf. Wij bieden u ondersteuning om uw Supply Chain Management verder te professionaliseren en up to date te krijgen.  Wij hebben hiervoor de expertise in huis om de problemen te achterhalen maar ook om ze te verbeteren naar het gewenste niveau. Hierdoor bent u in staat te bieden waar uw klanten om vragen, daarnaast worden de kosten verlaagd door een efficiëntere inrichting van de Supply chain management. 

Business Core Scan

 

De markt om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Het tijdperk van continue verandering is aangebroken. Hoe kunt u met uw bestaande organisatie aanhaken bij deze verandering?

Met de Business Core Scan levert Retail Experts in een razendsnel tempo een goed integraal inzicht hoe uw totale organisatie er voor staat. De Visie cirkel van Retail Experts staat hiervoor centraal met de kwadranten Strategie, Cultuur, Technologie en Structuur. Zie ook het business proces

De analyse presenteert de uitkomsten op subgebieden van Strategie, Cultuur, Technologie en Structuur. Er wordt gekeken naar de kosten, prestaties, investeringen, innovatie, snelheid van handelen en de kwaliteit van de organisatie. Met de uitkomsten van de Business Core Scan wordt gekeken naar de huidige en toekomstige situatie van uw organisatie.

Retail Experts realiseert deze scan in een korte tijd, door de inzet van een zeer ervaren team met verschillende experts, met een unieke aanpak en methodiek wordt het beste resultaat bereikt.

IT Corescan

Deze scan bevat verschillende onderdelen die u zelf kunt samen stellen. 

 

IT Core Contracten scan (incl bouwen register) 

IT Core TCO scan

IT Core Architectuur en Transitie scan

IT Core Strategie en Ambitie sessie

IT Core Performance scan 

 

IT Core contracten scan. 

Het onderdeel Contracten Scan richt zich op het geheel inzichtelijk krijgen van alle relevante Informatie Voorzieningscontracten. Wij brengen het samen met u inzichtelijk en rubriceren dat naar contract  (c.q. business owner), naar afdelingen maar ook naar processen. Dit alles wordt gebundeld in een digitaal register zodat u dit vervolgens kunt bijhouden.

Het klinkt eenvoudig maar de ervaring heeft ons geleerd dat het inzichtelijk krijgen van alle contracten erg verhelderend kan werken en verrassende inzichten oplevert.

IT Core TCO scan

“ICT kost altijd veel geld en is altijd duurder dan ingeschat” is de algemeen geldende mening. Maar is het ook daadwerkelijk zo. De IT Core TCO analyse is gebaseerd op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de levenscyclus van ingekochte goederen en diensten. Niet alleen de aanschaf op enig moment maar alle kosten gedurende de economische of technische levensduur, worden in beschouwing genomen. Dan pas kan bepaald worden wat de echte totale kosten zijn van de ICT afdeling.

IT Core Architectuur en Transitie scan

Iedere organisatie is in beweging. En IT is essentieel voor het voortbestaan van de organisatie. Wat is de gedefinieerde strategie en welke IT middelen worden ingezet om de organisatie conform de gewenste strategie verder te brengen ofwel om de transitie te realiseren. Met een vanuit de scan opgezette transitie register wordt inzichtelijk gemaakt welke middelen en investeringen gedaan worden om doelstellingen vanuit de strategie te kunnen behalen. Een dergelijk register is heel goed bruikbaar om de gewenste ‘alignment’ tussen de business owners en de IT afdeling te realiseren.

IT Core strategie en ambitie sessie.

Gelijk aan de IT Core Transitie Scan wordt in deze module gekeken naar de strategie. Echter in deze scan wordt de ambitie van de organisatie geplaatst tegen de ambitie die de IT afdeling zelf heeft en de ambities van de business owners. Hierbij wordt de bestaande business strategie, die de organisatie heeft en waarmee de 'stip' op de horizon is gezet, als uitgangspunt genomen en wordt daarbij vanuit de business bekeken waar de ambities liggen en hoe de huidige ICT activiteiten hierin afdoende antwoord op kunnen geven. In deze scan worden de meningen (visie, strategie en ambities) gecombineerd met de feiten en de realiteit (huidige architectuur, systeemlandschap, bezetting, project capaciteit, etc.). Hier zal van uit de denktank van Retail Experts een visie-document worden gepresenteerd die vervolgens met de belanghebbenden zal worden uitgedeeld.

IT Core performance scan.
In deze Performance scan worden volgens de methode van de ‘ (dis) connects op een drietal terreinen gekeken naar de Performance. Dat is IV Performance, IV Kosten en IV Wendbaarheid. 

Vanuit de diverse observaties en bevindingen wordt een terugkoppeling gegeven op de connectoren en wordt bepaald in welke mate een en ander goed ge’connected’ is dan wel of er een disconnect ontstaan is en welke remedies hier tegen mogelijk zijn.

Onze Ervaringen