Visie

 

 

 

Wij zorgen voor de samenhang tussen strategie, cultuur, technologie en structuur (processen) door de informatie en de daarmee samenhangende informatie architectuur prominent centraal te stellen.

Via co-creatie met de opdrachtgever bouwen wij samen aan een wendbare, betrokken organisatie. Wij begrijpen dat de medewerker de bepalende factor is in de transformatie.

 

 

 

Onze visie is dat de formule en informatie (via ICT) onlosmakelijk verbonden moeten zijn om snelheid, aanpassingsvermogen en degelijkheid te waarborgen. Wij geloven in kleine veranderingsstappen gebaseerd op een visie van 2 jaar (voortschrijdend). Hierbij staat de business case centraal. Veranderen begint bij de mens in uw organisatie. Dan pas komt de technologie.

Wij nemen uw organisatie aan de hand om de ICT-verandering te realiseren, die nodig is om de veranderende consument te kunnen blijven bedienen via de vele kanalen. Daarbij is een kristalhelder inzicht, overzicht en uitzicht naar de toekomst een must.